Het kwaliteitsmanagementsysteem van BIES (vestiging Marum) is gecertificeerd volgens de norm: NEN-EN-ISO 9001  en NEN-EN-ISO 14001.

BIES bewerkt alle staalsoorten zowel Ferro als non Ferro. Ook materialen als kunststoffen worden door vakmanschap omgevormd tot uw product. BIES is hermerkbevoegd volgens de PED richtlijn 97/23/EG